ตำแหน่งว่างงาน

Quality Houses Public Company Limited
7th Flr. Q.House Lumpini Bldg., No.1 South Sathorn, Tungmahamek, Sub District, Sathorn District, Bangkok 10120
Tel. 0-2677-7000 Fax. 0-2677-7005
Email: recruit@qh.co.th
01

Please apply by sending your application (Download Application Form) with academic transcripts, 1 recent photo and resume to the provided address.

ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
02

Interested applicants may apply online for the listed job position. Click the button to download an "Application Form". Please fill in the Form and submit to us.

กรอกฟอร์มสมัครงานออนไลน์

Quality Houses Public Company Limited is urgently seeking competent personnel as follows :

Programmer / Senior Programmer
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
System Engineer
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ System Analysis
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่การเงิน
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่บัญชี
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้จัดการส่วนงานบัญชี
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบัญชี
Qualification:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
 • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้